O akciji

Fundacija Svečka je dobrodelno društvo, katerega glavni cilj je pomagati pomoči potrebnim.

Glavna dejavnost Fundacije Svečka je ekološko – humanitarna akcija MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV (MSMG).
Glavni cilj akcije MSMG je ozaveščanje ljudi o prekomernosti uporabe nagrobnih sveč in preusmeriti sredstva v nakup medicinskih naprav ter pripomočkov, ki lajšajo in rešujejo življenja. V zameno za prostovoljni prispevek se darovalcem ponudi ekološka zastavica sočutja.

Pričetek akcije
Delujemo že od leta 2009.

Idejo je osnovala Damijana Jelševar na osnovi lastne izkušnje s pogreba v Kanadi. V Kanadi je imela priliko videti, kako ljudje bistveno drugače ravnajo ob primeru smrti. Brez gore sveč in cvetja, vendar z izredno veliko spoštovanja, sočutja … Svojci, prijatelji, znanci in sodelavci ne prinašajo sveč in cvetja, temveč darujejo sredstva v tisti namen, ki ga določi družina.

Naši uspehi

V teh 13ih letih so bila zbrana sredstva namenjena za: nakup številnih defibrilatorjev, inkubatorjev za nedonošene otroke, UZ naprave za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, antidekubitusnih blazin za nepokretne bolnike in aspiratorjev, raziskavam rakavih obolenje, financirali so nakup številnih profesionalnih nosil za Gorsko reševalno službo, kritju stroškov zdravljenja težkih bolezni, operacij, nevrofizioterapevtskim obravnav otrok, nakupu bolniških postelj, motomed naprav, kompletov prve pomoči, opreme za reševanje ob poplavah, opreme za reševanje iz višin, različnih medicinskih pripomočkov….

skoraj 400.000 € zbranih sredstev

Izvedba – zbiranje prostovoljnih prispevkov na pokopališčih

Prostovoljci bodo ob dnevu spomina na mrtve prisotni na pokopališčih, kjer bodo lahko obiskovalci namenili prostovoljni prispevek omenjenemu projektu v spomin na pokojne. V zameno za prispevek bo donator prejel ekološko zastavico, s katero izrazi podporo projektu in jo lahko položi na grob.

V akciji sodeluje 20 koordinatorjev, preko 140 organizacij in že več kot 500 prostovoljcev.